Τιμές


Μας προτιμούν εκδοτικοί οίκοι, εταιρείες, ανεξάρτητοι συγγραφείς και φοιτητές για τον συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας και ξεκάθαρης, ανταγωνιστικής τιμολόγησης των υπηρεσιών μας.

Αγγλικά Ελληνικά / λέξη Φοιτητές
Απλό κείμενο, αλληλογραφία 0.05 € 0.04 €
Μπροσούρες 0.06 € 0.06 €
Επιστημονικά, τεχνικά έγγραφα 0.07 € 0.05 €
Ιατρικά έγγραφα 0.07 € 0.05 €
Νομικά έγγραφα 0.08 € 0.06 €
Οικονομικά έγγραφα 0.08 € 0.06 €
Ελληνικά Αγγλικά / λέξη Φοιτητές
Απλό κείμενο, αλληλογραφία 0.05 € 0.04 €
Μπροσούρες 0.07 € 0.07 €
Επιστημονικά, τεχνικά έγγραφα 0.08 € 0.06 €
Ιατρικά έγγραφα 0.08 € 0.06 €
Νομικά έγγραφα 0.09 € 0.07 €
Οικονομικά έγγραφα 0.09 € 0.07 €

Οι πληροφορίες τιμολόγησης που προσφέρονται ενδεικτικά παραπάνω αφορούν μεταφραστικές υπηρεσίες από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα μεταφραστικών λύσεων από και προς πληθώρα άλλων ξένων γλωσσών όπως Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρωσικά, Αραβικά, Κινέζικα κ.α. Για πληροφορίες τιμολόγησης άλλων γλωσσών επικοινωνήστε μαζί μας.

Ζητήστε Προσφορά!